Ongelukkige Scheeps-Togt by BROOKS, Francis.

BROOKS, Francis.

Ongelukkige Scheeps-Togt van Francoys Brooks, na Barbaryen, Gedaan in het Jaar 1681. en vervolgens. Verhalende, op wat wijse den Reysiger met verraad op Zee wierd genoomen, in een ellendige dienstbaarheyd na Macquenes gevoert; wat ongelooslijke ongemakken en flagen, nevens andere Chrisen Slaven (mede op diergelijke wijse gevangen genoomen) aldaar moest uytstaan; dog eyndelijk na een tien-jarige slaverny met twee sijner Lands-genooten, onder het geleyde van een Moor ontvlugte; wat meenigvuldige ellenden van honger, dorst, gevaar van Leeuwen in de nare Wildernisse uytstond, tot dat eyndelijk te Marsegan, een Vesting der Portugysen in die Land-streek, en van daar in Engeland aanlande... Door den Reysiger zelfs in het Engelsch opgeteekent, en nu aldereerst uit die spraak vertaalt. Leiden, Pieter vander Aa, 1727?

Folio (345 x 220 mm), pp. [ii], coll. 30, pp. [1],with a folding engraved frontispiece map and two part-page engravings in the text, uniformly browned, in modern half buckram over marbled boards,

Pieter vander Aa (1659-1733) was a prolific Dutch publisher who established an excellent reputation for printing maps and atlases. As a sideline, he also produced a large number of pirated editions of illustrated publications and foreign bestsellers. His multi-volume work, De aanmerkenswaardigste en alomberoemde zee- en land-reizen, Leiden, 1727, was an ambitious compendium of travel literature, bringing together all the voyages of discovery in the West and East Indies undertaken by all nations. Many of the accounts included had previously been published in Dutch editions. Francis Brooks published his Barbarian Cruelty, being a true history of the Distress Condition of the Christian Captives under the Tyranny of Muley Ismael in 1693, after ten years as a prisoner of war during the reign of Moulay Ismael. Brooks’ account was no. 23, in Volume VI of De aanmerkenswaardigste.

OCLC lists this at Berkeley, Yale and Michigan.

Print this page View basket Price: £400.00