Zee- en Land-Voyagie by BLOUNT, Henry (1602-1682).

Zee- en Land-Voyagie by BLOUNT, Henry (1602-1682). < >
BLOUNT, Henry (1602-1682).

Zee- en Land-Voyagie van den Ridder Hendrik Blunt, na de Levant, Gedaan in het Jaar 1634. Waar in op het naauw-keurigst verhaalt word, 't geen hem onderweegen van Venetiën door Dalmatiën, Slavoniën, Bosna, Hungaryen, Macedoniën, Thessaliën, Thraciën, Rhodes, tot aan Groot-Cairo in Egypten, en van daar wederom te rug met veel-vuldige gevaren en ongemakken is overgekoomen : als mede veele bysonderheeden van koningrijken, landschappen, steeden, paleysen, moskëen, chans, gebouwen, kasteelen, rivieren, zee havens gebergtens, pyramiden, obelisken &c. : daar en boven der Turken gods-dienst, zedelijk gedrag, wapen-rusting, gerigts-oeffening, kleding, manier van leven, oorlogen, overwinningen en op wat wijse de christenen, jooden en andere door hen overheerde volkeren handelen. Door den Reysiger selfs op sijn Reys aangeteekent, en nu alder-eerst nyt het Engelsch vertaalt. Med noodig Register en Konst-Printen verrijkt. Leiden, Pieter Vander Aa, 1707?

Folio (345 x 220 mm), pp. [2], col: 66, [3] register, the text printed in double column throughout, except for the title and the Register, which are printed in single column, paper uniformly browned, with two part-page engravings in the text, in modern half buckram over brown marbled boards.

A scarce translation of Sir Henry Blount’s A Voyage into the Levant, 1636, giving details of a voyage from Venice, which he left on 7th May 1634, down the Adriatic coast and then inland through the Balkans to Constantinople, after which he crossed into Egypt, explored the pyramids and returned to Venice via Palermo and Naples. In under eleven months he travelled over 6000 miles. In his preface, Blount stated that his purpose of travel was Baconian: to gain knowledge through personal, first-hand, experience. The account of his travels was published on his return to England where it won favour from the king. During the Commonwealth he changed sides but managed it so that on the Restoration he supported Charles II, who appointed him High Sheriff of Hertfordshire.

This is a Dutch language printing by Pieter Vander Aa (1659-1733), the Dutch publisher who specialised in printing maps and atlases but was also known for printing pirated editions of illustrated travel literature and foreign best-sellers. This is taken from his multi-volume work, De aanmerkenswaardigste en alomberoemde zee- en land-reizen, Leiden, 1727, an ambitious compendium of travel literature, bringing together all the foreign voyages of discovery in the West and East Indies. Many of the accounts included had previously been published in Dutch editions. The text is printed in double column and there are two very striking engravings in the text.

OCLC lists five copies in the Netherlands.

Print this page View basket Price: £400.00